بپرسین
سامانه تعاملی ارائه محتوا و خدمات
بپرسین شیوه جدیدی برای افزایش بهره وری ارائه خدمات تعاملی مانند مشاوره و ارائه محتواست. بپرسین در پنجمین سال تاسیس برای ادامه فعالیت در حال تغییر و توسعه عظیمی است. خدمات بپرسین با راه اندازی نسخه جدید، به زودی قابل ارائه خواهد بود.
بر پایه فناوری ابری
میزبانی در سرورهای آرتاوه
تولید سریع محتوا
محیط نرم افزاری آسان
آمار دقیق نحوه استفاده کاربران
آمار و نمودار های دقیق
چندین کانال عرضه محتوا
وب، پیامک، اپلیکیشن و تلفن گویا